adab faith in finance

Experts op het gebied van islamitisch en duurzaam financieren

Finance done right.

Hoe zorg je ervoor dat de financiële sector functioneert op een manier waar iedereen van profiteert? Hoe laat je banken floreren in hun maatschappelijke rol? Bij Adab Finance weten we hoe: faith in finance.

Verdelen van risico's

Klant en bank verdelen het risico op verlies en delen winsten. Zo zijn beiden afhankelijk van elkaar.

Geen misbruik van zwakkere partij

Het is niet toegestaan om misbruik te maken van een zwakkere positie. Rente vragen is daarom niet altijd toegestaan

Geen excessieve speculatie

Strikt toezicht en verbod op excessieve speculatie met als enige doel winstmaximalisatie. 

Ethisch bankieren met Islamic Finance

Geloof in bankieren

Bij Adab Finance zijn wij geïnspireerd geraakt door de wereld van Islamic Finance. Dit bancaire systeem, dat vooral groot is in Azië, biedt een veilig en duurzaam alternatief voor conventionele financieringen. Het succes van Islamic Finance kan gevonden worden in een paar eenvoudige principes in die in acht worden genomen. Deze principes kunnen herleid worden naar een aantal grote religies zoals de Islam. Deze, oorspronkelijk religieuze, grondbeginselen omtrent financieren zijn hedendaags wereldwijd geïmplementeerd in alledaagse financiële producten. De uitkomst is een eerlijk systeem dat werkt voor iedereen.

 Een aantal principes van Islamic Finance:

  • RibaRenteverbod
  • Dhulm: Het vermijden van transacties die zwakker gepositioneerden uitbuiten 
  • Maysir en Qimar: Het verbod op economische activiteiten met excessieve speculatie 
  • Gharar: Verbod op onzekerheid bij transacties
  • Haram: De ontmoediging van de productie van goederen en diensten die onethisch zijn 

Contact

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons.

Wilt u een offerte voor een murabaha leenovereenkomst aanvragen? Vul dan de aanvraag in. 

info@adabfinance.nl


Oudezijds Achterburgwal 237
1012DL Amsterdam